Taliyah Counter Stats vs Yasuo

Best Taliyah Items to Counter Yasuo


K/D/A Stats

Kills

Taliyah Build and Stats
6.6 7.2
Yasuo Build and Stats

Deaths

Taliyah Build and Stats
6.1 6.6
Yasuo Build and Stats

Assists

Taliyah Build and Stats
8.1 5.2
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Taliyah Build and Stats
3.1 3.2
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Taliyah Build and Stats
18,719 17,335
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Taliyah Build and Stats
19,531 20,696
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Taliyah Build and Stats
4,944 4,004
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Taliyah Build and Stats
89 155
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Taliyah Build and Stats
10,037 11,344
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Taliyah Build and Stats
4.9 5.3
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Taliyah Build and Stats
0.8 0.9
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Taliyah Build and Stats
1.8 1.9
Yasuo Build and Stats

Taliyah Counter Stats vs Yasuo (Bronze)

Best Taliyah Items to Counter Yasuo in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Taliyah Build and Stats
6.0 7.4
Yasuo Build and Stats

Deaths

Taliyah Build and Stats
6.2 6.4
Yasuo Build and Stats

Assists

Taliyah Build and Stats
7.5 5.0
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Taliyah Build and Stats
2.8 3.4
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Taliyah Build and Stats
17,217 17,222
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Taliyah Build and Stats
19,371 20,062
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Taliyah Build and Stats
4,573 3,686
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Taliyah Build and Stats
77 138
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Taliyah Build and Stats
9,361 10,901
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Taliyah Build and Stats
4.6 5.2
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Taliyah Build and Stats
0.7 0.9
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Taliyah Build and Stats
1.7 1.8
Yasuo Build and Stats

Taliyah Counter Stats vs Yasuo (Silver)

Best Taliyah Items to Counter Yasuo in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Taliyah Build and Stats
6.9 7.3
Yasuo Build and Stats

Deaths

Taliyah Build and Stats
6.1 6.7
Yasuo Build and Stats

Assists

Taliyah Build and Stats
8.4 5.4
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Taliyah Build and Stats
3.3 3.3
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Taliyah Build and Stats
19,715 17,994
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Taliyah Build and Stats
19,958 21,319
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Taliyah Build and Stats
5,100 4,200
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Taliyah Build and Stats
94 161
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Taliyah Build and Stats
10,350 11,682
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Taliyah Build and Stats
5.1 5.5
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Taliyah Build and Stats
0.8 0.9
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Taliyah Build and Stats
1.9 1.9
Yasuo Build and Stats

Taliyah Counter Stats vs Yasuo (Gold)

Best Taliyah Items to Counter Yasuo in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Taliyah Build and Stats
7.0 6.9
Yasuo Build and Stats

Deaths

Taliyah Build and Stats
5.9 6.7
Yasuo Build and Stats

Assists

Taliyah Build and Stats
8.6 5.3
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Taliyah Build and Stats
3.4 3.1
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Taliyah Build and Stats
19,706 17,216
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Taliyah Build and Stats
19,572 21,143
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Taliyah Build and Stats
5,234 4,233
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Taliyah Build and Stats
98 168
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Taliyah Build and Stats
10,522 11,610
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Taliyah Build and Stats
5.2 5.3
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Taliyah Build and Stats
0.9 0.9
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Taliyah Build and Stats
1.9 1.9
Yasuo Build and Stats

Taliyah Counter Stats vs Yasuo (Pro)

Best Taliyah Items to Counter Yasuo in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Taliyah Build and Stats
7.2 6.5
Yasuo Build and Stats

Deaths

Taliyah Build and Stats
5.6 6.4
Yasuo Build and Stats

Assists

Taliyah Build and Stats
8.5 5.4
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Taliyah Build and Stats
3.6 3.0
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Taliyah Build and Stats
19,577 16,227
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Taliyah Build and Stats
18,884 20,441
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Taliyah Build and Stats
5,303 4,183
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Taliyah Build and Stats
103 173
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Taliyah Build and Stats
10,689 11,519
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Taliyah Build and Stats
5.1 5.0
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Taliyah Build and Stats
0.8 0.8
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Taliyah Build and Stats
1.9 1.9
Yasuo Build and Stats