Taliyah Counter Stats vs Yuumi

Best Taliyah Items to Counter Yuumi


K/D/A Stats

Kills

Taliyah Build and Stats
6.2 1.7
Yuumi Build and Stats

Deaths

Taliyah Build and Stats
5.9 3.8
Yuumi Build and Stats

Assists

Taliyah Build and Stats
7.7 14.5
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Taliyah Build and Stats
3.1 0.7
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Taliyah Build and Stats
18,380 7,737
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Taliyah Build and Stats
19,650 7,527
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Taliyah Build and Stats
5,138 13,379
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Taliyah Build and Stats
90 7
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Taliyah Build and Stats
10,005 7,217
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Taliyah Build and Stats
5.4 4.9
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Taliyah Build and Stats
0.9 0.8
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Taliyah Build and Stats
2.0 1.7
Yuumi Build and Stats

Taliyah Counter Stats vs Yuumi (Bronze)

Best Taliyah Items to Counter Yuumi in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Taliyah Build and Stats
5.6 1.6
Yuumi Build and Stats

Deaths

Taliyah Build and Stats
6.0 3.5
Yuumi Build and Stats

Assists

Taliyah Build and Stats
7.1 14.1
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Taliyah Build and Stats
2.7 0.7
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Taliyah Build and Stats
17,080 6,923
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Taliyah Build and Stats
19,420 7,275
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Taliyah Build and Stats
4,709 12,606
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Taliyah Build and Stats
78 8
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Taliyah Build and Stats
9,322 7,093
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Taliyah Build and Stats
5.2 4.8
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Taliyah Build and Stats
0.9 0.8
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Taliyah Build and Stats
1.8 1.7
Yuumi Build and Stats

Taliyah Counter Stats vs Yuumi (Silver)

Best Taliyah Items to Counter Yuumi in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Taliyah Build and Stats
6.2 1.7
Yuumi Build and Stats

Deaths

Taliyah Build and Stats
6.1 3.8
Yuumi Build and Stats

Assists

Taliyah Build and Stats
7.9 15.1
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Taliyah Build and Stats
3.0 0.7
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Taliyah Build and Stats
18,926 8,124
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Taliyah Build and Stats
20,182 7,712
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Taliyah Build and Stats
5,202 14,023
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Taliyah Build and Stats
93 7
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Taliyah Build and Stats
10,176 7,379
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Taliyah Build and Stats
5.5 5.1
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Taliyah Build and Stats
0.9 0.9
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Taliyah Build and Stats
2.1 1.8
Yuumi Build and Stats

Taliyah Counter Stats vs Yuumi (Gold)

Best Taliyah Items to Counter Yuumi in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Taliyah Build and Stats
6.5 1.7
Yuumi Build and Stats

Deaths

Taliyah Build and Stats
5.9 4.0
Yuumi Build and Stats

Assists

Taliyah Build and Stats
8.1 14.9
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Taliyah Build and Stats
3.2 0.7
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Taliyah Build and Stats
19,343 8,179
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Taliyah Build and Stats
20,003 7,750
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Taliyah Build and Stats
5,389 13,955
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Taliyah Build and Stats
96 7
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Taliyah Build and Stats
10,385 7,305
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Taliyah Build and Stats
5.4 5.1
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Taliyah Build and Stats
0.9 0.8
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Taliyah Build and Stats
2.0 1.8
Yuumi Build and Stats

Taliyah Counter Stats vs Yuumi (Pro)

Best Taliyah Items to Counter Yuumi in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Taliyah Build and Stats
6.6 1.6
Yuumi Build and Stats

Deaths

Taliyah Build and Stats
5.3 3.9
Yuumi Build and Stats

Assists

Taliyah Build and Stats
7.9 13.7
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Taliyah Build and Stats
3.5 0.6
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Taliyah Build and Stats
18,296 7,873
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Taliyah Build and Stats
18,613 7,318
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Taliyah Build and Stats
5,403 12,802
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Taliyah Build and Stats
98 7
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Taliyah Build and Stats
10,346 7,027
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Taliyah Build and Stats
5.3 4.7
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Taliyah Build and Stats
0.8 0.7
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Taliyah Build and Stats
2.0 1.6
Yuumi Build and Stats