Shen Counter Stats vs Master Yi

Best Shen Items to Counter Master Yi


K/D/A Stats

Kills

Shen Build and Stats
4.7 7.0
Master Yi Build and Stats

Deaths

Shen Build and Stats
4.9 6.9
Master Yi Build and Stats

Assists

Shen Build and Stats
9.5 4.9
Master Yi Build and Stats

Largest Killing Spree

Shen Build and Stats
2.4 3.0
Master Yi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Shen Build and Stats
13,193 15,176
Master Yi Build and Stats

Damage Taken

Shen Build and Stats
22,662 27,315
Master Yi Build and Stats

Healing Done

Shen Build and Stats
3,025 10,406
Master Yi Build and Stats

Minions Killed

Shen Build and Stats
103 42
Master Yi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Shen Build and Stats
9,404 10,981
Master Yi Build and Stats

Towers Destroyed

Shen Build and Stats
5.1 5.3
Master Yi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Shen Build and Stats
0.8 0.9
Master Yi Build and Stats

Dragons Killed

Shen Build and Stats
2.0 1.9
Master Yi Build and Stats

Shen Counter Stats vs Master Yi (Bronze)

Best Shen Items to Counter Master Yi in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Shen Build and Stats
4.9 6.8
Master Yi Build and Stats

Deaths

Shen Build and Stats
5.0 7.0
Master Yi Build and Stats

Assists

Shen Build and Stats
9.0 4.7
Master Yi Build and Stats

Largest Killing Spree

Shen Build and Stats
2.5 2.9
Master Yi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Shen Build and Stats
12,830 14,739
Master Yi Build and Stats

Damage Taken

Shen Build and Stats
22,477 26,131
Master Yi Build and Stats

Healing Done

Shen Build and Stats
3,047 9,503
Master Yi Build and Stats

Minions Killed

Shen Build and Stats
88 41
Master Yi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Shen Build and Stats
9,087 10,410
Master Yi Build and Stats

Towers Destroyed

Shen Build and Stats
5.0 5.1
Master Yi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Shen Build and Stats
0.8 0.9
Master Yi Build and Stats

Dragons Killed

Shen Build and Stats
1.8 1.8
Master Yi Build and Stats

Shen Counter Stats vs Master Yi (Silver)

Best Shen Items to Counter Master Yi in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Shen Build and Stats
4.7 7.2
Master Yi Build and Stats

Deaths

Shen Build and Stats
4.9 7.0
Master Yi Build and Stats

Assists

Shen Build and Stats
9.9 5.1
Master Yi Build and Stats

Largest Killing Spree

Shen Build and Stats
2.4 3.1
Master Yi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Shen Build and Stats
13,609 15,666
Master Yi Build and Stats

Damage Taken

Shen Build and Stats
23,273 28,425
Master Yi Build and Stats

Healing Done

Shen Build and Stats
3,121 11,029
Master Yi Build and Stats

Minions Killed

Shen Build and Stats
108 41
Master Yi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Shen Build and Stats
9,638 11,375
Master Yi Build and Stats

Towers Destroyed

Shen Build and Stats
5.2 5.5
Master Yi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Shen Build and Stats
0.9 0.9
Master Yi Build and Stats

Dragons Killed

Shen Build and Stats
2.0 2.0
Master Yi Build and Stats

Shen Counter Stats vs Master Yi (Gold)

Best Shen Items to Counter Master Yi in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Shen Build and Stats
4.4 7.1
Master Yi Build and Stats

Deaths

Shen Build and Stats
4.7 6.7
Master Yi Build and Stats

Assists

Shen Build and Stats
9.6 4.9
Master Yi Build and Stats

Largest Killing Spree

Shen Build and Stats
2.3 3.1
Master Yi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Shen Build and Stats
13,365 15,285
Master Yi Build and Stats

Damage Taken

Shen Build and Stats
22,415 27,988
Master Yi Build and Stats

Healing Done

Shen Build and Stats
2,934 11,080
Master Yi Build and Stats

Minions Killed

Shen Build and Stats
120 43
Master Yi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Shen Build and Stats
9,644 11,385
Master Yi Build and Stats

Towers Destroyed

Shen Build and Stats
5.1 5.4
Master Yi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Shen Build and Stats
0.8 0.9
Master Yi Build and Stats

Dragons Killed

Shen Build and Stats
2.1 1.9
Master Yi Build and Stats

Shen Counter Stats vs Master Yi (Pro)

Best Shen Items to Counter Master Yi in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Shen Build and Stats
4.1 7.1
Master Yi Build and Stats

Deaths

Shen Build and Stats
4.5 6.3
Master Yi Build and Stats

Assists

Shen Build and Stats
9.3 4.6
Master Yi Build and Stats

Largest Killing Spree

Shen Build and Stats
2.2 3.3
Master Yi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Shen Build and Stats
12,733 15,043
Master Yi Build and Stats

Damage Taken

Shen Build and Stats
21,321 26,843
Master Yi Build and Stats

Healing Done

Shen Build and Stats
2,631 10,769
Master Yi Build and Stats

Minions Killed

Shen Build and Stats
126 46
Master Yi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Shen Build and Stats
9,422 11,287
Master Yi Build and Stats

Towers Destroyed

Shen Build and Stats
5.0 5.1
Master Yi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Shen Build and Stats
0.8 0.8
Master Yi Build and Stats

Dragons Killed

Shen Build and Stats
2.0 1.8
Master Yi Build and Stats