Xayah Counter Stats vs Xin Zhao

Best Xayah Items to Counter Xin Zhao


K/D/A Stats

Kills

Xayah Build and Stats
6.2 6.0
Xin Zhao Build and Stats

Deaths

Xayah Build and Stats
5.5 6.2
Xin Zhao Build and Stats

Assists

Xayah Build and Stats
6.5 6.7
Xin Zhao Build and Stats

Largest Killing Spree

Xayah Build and Stats
3.0 2.8
Xin Zhao Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xayah Build and Stats
16,819 14,542
Xin Zhao Build and Stats

Damage Taken

Xayah Build and Stats
16,417 29,356
Xin Zhao Build and Stats

Healing Done

Xayah Build and Stats
2,435 13,837
Xin Zhao Build and Stats

Minions Killed

Xayah Build and Stats
144 44
Xin Zhao Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xayah Build and Stats
10,672 10,213
Xin Zhao Build and Stats

Towers Destroyed

Xayah Build and Stats
5.0 5.3
Xin Zhao Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xayah Build and Stats
0.8 0.9
Xin Zhao Build and Stats

Dragons Killed

Xayah Build and Stats
1.8 2.0
Xin Zhao Build and Stats

Xayah Counter Stats vs Xin Zhao (Bronze)

Best Xayah Items to Counter Xin Zhao in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xayah Build and Stats
5.9 6.1
Xin Zhao Build and Stats

Deaths

Xayah Build and Stats
5.6 6.2
Xin Zhao Build and Stats

Assists

Xayah Build and Stats
6.1 6.1
Xin Zhao Build and Stats

Largest Killing Spree

Xayah Build and Stats
2.8 2.8
Xin Zhao Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xayah Build and Stats
15,916 14,279
Xin Zhao Build and Stats

Damage Taken

Xayah Build and Stats
16,291 28,306
Xin Zhao Build and Stats

Healing Done

Xayah Build and Stats
2,367 12,922
Xin Zhao Build and Stats

Minions Killed

Xayah Build and Stats
125 46
Xin Zhao Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xayah Build and Stats
10,015 9,827
Xin Zhao Build and Stats

Towers Destroyed

Xayah Build and Stats
4.8 5.2
Xin Zhao Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xayah Build and Stats
0.8 0.9
Xin Zhao Build and Stats

Dragons Killed

Xayah Build and Stats
1.7 1.9
Xin Zhao Build and Stats

Xayah Counter Stats vs Xin Zhao (Silver)

Best Xayah Items to Counter Xin Zhao in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xayah Build and Stats
6.4 6.1
Xin Zhao Build and Stats

Deaths

Xayah Build and Stats
5.5 6.3
Xin Zhao Build and Stats

Assists

Xayah Build and Stats
6.9 7.0
Xin Zhao Build and Stats

Largest Killing Spree

Xayah Build and Stats
3.1 2.7
Xin Zhao Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xayah Build and Stats
17,567 14,954
Xin Zhao Build and Stats

Damage Taken

Xayah Build and Stats
16,801 30,412
Xin Zhao Build and Stats

Healing Done

Xayah Build and Stats
2,563 14,500
Xin Zhao Build and Stats

Minions Killed

Xayah Build and Stats
153 44
Xin Zhao Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xayah Build and Stats
11,078 10,561
Xin Zhao Build and Stats

Towers Destroyed

Xayah Build and Stats
5.1 5.5
Xin Zhao Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xayah Build and Stats
0.9 1.0
Xin Zhao Build and Stats

Dragons Killed

Xayah Build and Stats
1.9 2.1
Xin Zhao Build and Stats

Xayah Counter Stats vs Xin Zhao (Gold)

Best Xayah Items to Counter Xin Zhao in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xayah Build and Stats
6.5 5.9
Xin Zhao Build and Stats

Deaths

Xayah Build and Stats
5.3 6.2
Xin Zhao Build and Stats

Assists

Xayah Build and Stats
6.9 7.2
Xin Zhao Build and Stats

Largest Killing Spree

Xayah Build and Stats
3.2 2.8
Xin Zhao Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xayah Build and Stats
17,750 14,644
Xin Zhao Build and Stats

Damage Taken

Xayah Build and Stats
16,460 30,294
Xin Zhao Build and Stats

Healing Done

Xayah Build and Stats
2,485 14,745
Xin Zhao Build and Stats

Minions Killed

Xayah Build and Stats
165 41
Xin Zhao Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xayah Build and Stats
11,392 10,510
Xin Zhao Build and Stats

Towers Destroyed

Xayah Build and Stats
5.3 5.3
Xin Zhao Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xayah Build and Stats
0.9 0.9
Xin Zhao Build and Stats

Dragons Killed

Xayah Build and Stats
1.9 2.0
Xin Zhao Build and Stats

Xayah Counter Stats vs Xin Zhao (Pro)

Best Xayah Items to Counter Xin Zhao in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xayah Build and Stats
6.2 5.8
Xin Zhao Build and Stats

Deaths

Xayah Build and Stats
4.9 5.8
Xin Zhao Build and Stats

Assists

Xayah Build and Stats
6.6 7.0
Xin Zhao Build and Stats

Largest Killing Spree

Xayah Build and Stats
3.1 2.8
Xin Zhao Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xayah Build and Stats
17,031 14,256
Xin Zhao Build and Stats

Damage Taken

Xayah Build and Stats
15,583 29,226
Xin Zhao Build and Stats

Healing Done

Xayah Build and Stats
2,230 14,500
Xin Zhao Build and Stats

Minions Killed

Xayah Build and Stats
169 40
Xin Zhao Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xayah Build and Stats
11,235 10,424
Xin Zhao Build and Stats

Towers Destroyed

Xayah Build and Stats
5.0 5.2
Xin Zhao Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xayah Build and Stats
0.8 0.9
Xin Zhao Build and Stats

Dragons Killed

Xayah Build and Stats
1.8 2.0
Xin Zhao Build and Stats