Nidalee Counter Stats vs Yuumi

Best Nidalee Items to Counter Yuumi


K/D/A Stats

Kills

Nidalee Build and Stats
5.8 1.6
Yuumi Build and Stats

Deaths

Nidalee Build and Stats
5.6 3.2
Yuumi Build and Stats

Assists

Nidalee Build and Stats
6.4 14.4
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Nidalee Build and Stats
2.9 0.7
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Nidalee Build and Stats
14,240 7,895
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Nidalee Build and Stats
24,906 6,897
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Nidalee Build and Stats
12,804 13,913
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Nidalee Build and Stats
40 7
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Nidalee Build and Stats
10,023 7,226
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Nidalee Build and Stats
5.1 5.4
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Nidalee Build and Stats
0.8 0.9
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Nidalee Build and Stats
1.8 1.8
Yuumi Build and Stats

Nidalee Counter Stats vs Yuumi (Bronze)

Best Nidalee Items to Counter Yuumi in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Nidalee Build and Stats
5.4 1.5
Yuumi Build and Stats

Deaths

Nidalee Build and Stats
5.7 3.1
Yuumi Build and Stats

Assists

Nidalee Build and Stats
5.9 13.9
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Nidalee Build and Stats
2.7 0.7
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Nidalee Build and Stats
13,459 7,042
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Nidalee Build and Stats
22,943 6,679
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Nidalee Build and Stats
10,792 12,862
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Nidalee Build and Stats
44 7
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Nidalee Build and Stats
9,350 7,065
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Nidalee Build and Stats
4.9 5.1
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Nidalee Build and Stats
0.8 0.9
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Nidalee Build and Stats
1.7 1.8
Yuumi Build and Stats

Nidalee Counter Stats vs Yuumi (Silver)

Best Nidalee Items to Counter Yuumi in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Nidalee Build and Stats
6.0 1.7
Yuumi Build and Stats

Deaths

Nidalee Build and Stats
5.8 3.3
Yuumi Build and Stats

Assists

Nidalee Build and Stats
6.6 14.9
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Nidalee Build and Stats
2.9 0.8
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Nidalee Build and Stats
14,930 8,172
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Nidalee Build and Stats
25,582 7,171
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Nidalee Build and Stats
13,092 14,711
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Nidalee Build and Stats
42 7
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Nidalee Build and Stats
10,241 7,391
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Nidalee Build and Stats
5.3 5.5
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Nidalee Build and Stats
0.9 1.0
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Nidalee Build and Stats
2.0 1.8
Yuumi Build and Stats

Nidalee Counter Stats vs Yuumi (Gold)

Best Nidalee Items to Counter Yuumi in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Nidalee Build and Stats
5.8 1.7
Yuumi Build and Stats

Deaths

Nidalee Build and Stats
5.8 3.3
Yuumi Build and Stats

Assists

Nidalee Build and Stats
6.7 14.7
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Nidalee Build and Stats
2.9 0.8
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Nidalee Build and Stats
14,505 8,630
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Nidalee Build and Stats
26,356 7,083
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Nidalee Build and Stats
13,919 14,717
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Nidalee Build and Stats
38 7
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Nidalee Build and Stats
10,319 7,375
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Nidalee Build and Stats
5.0 5.7
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Nidalee Build and Stats
0.8 1.0
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Nidalee Build and Stats
1.9 1.8
Yuumi Build and Stats

Nidalee Counter Stats vs Yuumi (Pro)

Best Nidalee Items to Counter Yuumi in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Nidalee Build and Stats
6.2 1.5
Yuumi Build and Stats

Deaths

Nidalee Build and Stats
5.0 3.3
Yuumi Build and Stats

Assists

Nidalee Build and Stats
6.9 14.0
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Nidalee Build and Stats
3.4 0.6
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Nidalee Build and Stats
14,197 8,019
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Nidalee Build and Stats
25,471 6,544
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Nidalee Build and Stats
14,768 13,393
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Nidalee Build and Stats
34 6
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Nidalee Build and Stats
10,557 7,003
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Nidalee Build and Stats
5.2 5.0
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Nidalee Build and Stats
0.8 0.8
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Nidalee Build and Stats
1.9 1.7
Yuumi Build and Stats