Xin Zhao Counter Stats vs Amumu

Best Xin Zhao Items to Counter Amumu


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 4.5
Amumu Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.6 5.8
Amumu Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 10.0
Amumu Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.1
Amumu Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,798 13,398
Amumu Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,715 26,526
Amumu Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,301 7,079
Amumu Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 37
Amumu Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,433 9,985
Amumu Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.3
Amumu Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Amumu Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Amumu Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Amumu (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Amumu in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 4.5
Amumu Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.7 5.8
Amumu Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.6 9.7
Amumu Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.1
Amumu Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,652 13,299
Amumu Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,089 26,020
Amumu Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,670 6,713
Amumu Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 38
Amumu Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,190 9,777
Amumu Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.3
Amumu Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Amumu Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Amumu Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Amumu (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Amumu in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 4.5
Amumu Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.7 5.8
Amumu Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 10.4
Amumu Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.1
Amumu Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,842 13,637
Amumu Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
31,302 26,986
Amumu Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,628 7,323
Amumu Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 37
Amumu Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,567 10,168
Amumu Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.5
Amumu Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.0
Amumu Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.9
Amumu Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Amumu (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Amumu in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 4.4
Amumu Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 5.8
Amumu Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.4 10.1
Amumu Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.0
Amumu Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,991 13,255
Amumu Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
31,023 26,865
Amumu Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
15,005 7,415
Amumu Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 35
Amumu Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,690 10,119
Amumu Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 5.2
Amumu Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Amumu Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.9
Amumu Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Amumu (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Amumu in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 4.3
Amumu Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 5.8
Amumu Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.6 9.6
Amumu Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.9 2.0
Amumu Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,078 12,880
Amumu Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,750 26,313
Amumu Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
15,073 7,358
Amumu Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
41 35
Amumu Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,709 9,980
Amumu Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.1
Amumu Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Amumu Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Amumu Build and Stats