Xin Zhao Counter Stats vs Yuumi

Best Xin Zhao Items to Counter Yuumi


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 1.5
Yuumi Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.8 3.4
Yuumi Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.7 13.8
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 0.7
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,319 7,240
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,718 6,930
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,850 12,492
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
42 7
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,117 6,994
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.6 4.7
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.8
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.6
Yuumi Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Yuumi (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Yuumi in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 1.5
Yuumi Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.9 3.3
Yuumi Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.0 13.2
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 0.7
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,055 6,494
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
27,866 6,857
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
12,946 11,753
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 8
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
9,748 6,863
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 4.6
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.8
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.6
Yuumi Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Yuumi (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Yuumi in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 1.6
Yuumi Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.9 3.5
Yuumi Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 14.3
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 0.7
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,577 7,635
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,417 7,032
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,299 12,977
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
42 6
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,337 7,116
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.7 4.8
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.8
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.2 1.7
Yuumi Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Yuumi (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Yuumi in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 1.6
Yuumi Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.7 3.5
Yuumi Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.1 14.3
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.9 0.7
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,523 7,850
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,352 6,939
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,597 13,062
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
40 7
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,392 7,094
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.7 4.8
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.8
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.2 1.6
Yuumi Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Yuumi (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Yuumi in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 1.5
Yuumi Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.4 3.6
Yuumi Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.4 13.7
Yuumi Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.9 0.6
Yuumi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,165 7,803
Yuumi Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,724 6,898
Yuumi Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,604 12,838
Yuumi Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
37 7
Yuumi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,372 6,949
Yuumi Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.6 4.6
Yuumi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.7
Yuumi Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.6
Yuumi Build and Stats