Xin Zhao Counter Stats vs Cho'Gath

Best Xin Zhao Items to Counter Cho'Gath


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.9
Cho'Gath Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 5.6
Cho'Gath Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 6.0
Cho'Gath Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.9
Cho'Gath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,740 15,998
Cho'Gath Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,224 28,890
Cho'Gath Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,148 6,885
Cho'Gath Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 113
Cho'Gath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,415 9,994
Cho'Gath Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.0
Cho'Gath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Cho'Gath Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Cho'Gath Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Cho'Gath (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Cho'Gath in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.8
Cho'Gath Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 5.5
Cho'Gath Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.7
Cho'Gath Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.8
Cho'Gath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,601 15,425
Cho'Gath Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,328 28,283
Cho'Gath Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,424 6,612
Cho'Gath Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 100
Cho'Gath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,117 9,577
Cho'Gath Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 4.9
Cho'Gath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Cho'Gath Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Cho'Gath Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Cho'Gath (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Cho'Gath in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.1
Cho'Gath Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.5 5.6
Cho'Gath Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.4 6.3
Cho'Gath Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.0
Cho'Gath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,982 16,671
Cho'Gath Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
31,201 30,031
Cho'Gath Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,641 7,273
Cho'Gath Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 119
Cho'Gath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,631 10,357
Cho'Gath Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 5.2
Cho'Gath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.9
Cho'Gath Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 2.0
Cho'Gath Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Cho'Gath (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Cho'Gath in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 5.9
Cho'Gath Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 5.6
Cho'Gath Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.5 6.3
Cho'Gath Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.9
Cho'Gath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,932 16,327
Cho'Gath Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,846 29,088
Cho'Gath Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,875 7,061
Cho'Gath Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 127
Cho'Gath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,750 10,363
Cho'Gath Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.7 4.9
Cho'Gath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.8
Cho'Gath Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.9
Cho'Gath Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Cho'Gath (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Cho'Gath in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 5.5
Cho'Gath Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.8 5.5
Cho'Gath Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.5 6.0
Cho'Gath Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.8
Cho'Gath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,856 15,826
Cho'Gath Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,018 26,814
Cho'Gath Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,936 6,381
Cho'Gath Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
38 137
Cho'Gath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,529 10,159
Cho'Gath Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 4.7
Cho'Gath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.7
Cho'Gath Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Cho'Gath Build and Stats