Xin Zhao Counter Stats vs Corki

Best Xin Zhao Items to Counter Corki


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.6
Corki Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.7
Corki Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 6.8
Corki Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 3.2
Corki Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,202 20,563
Corki Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,550 19,078
Corki Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,577 2,833
Corki Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 151
Corki Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,565 11,082
Corki Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.1
Corki Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Corki Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Corki Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Corki (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Corki in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.4
Corki Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 6.1
Corki Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.5 6.8
Corki Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.9 2.9
Corki Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,489 19,520
Corki Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,160 19,141
Corki Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,913 2,727
Corki Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
47 131
Corki Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,361 10,519
Corki Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.0
Corki Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.9
Corki Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Corki Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Corki (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Corki in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.7
Corki Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.8
Corki Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 6.8
Corki Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.2
Corki Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,039 20,427
Corki Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,618 19,145
Corki Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,608 2,861
Corki Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 151
Corki Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,570 11,085
Corki Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 5.2
Corki Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Corki Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Corki Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Corki (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Corki in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.3 7.1
Corki Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.5
Corki Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.3 6.9
Corki Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.9 3.5
Corki Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,398 21,990
Corki Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
31,358 19,355
Corki Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
15,087 2,995
Corki Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 164
Corki Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,783 11,598
Corki Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.4
Corki Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Corki Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.9
Corki Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Corki (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Corki in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.3
Corki Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.6 5.2
Corki Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 6.2
Corki Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.9 3.2
Corki Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,484 20,482
Corki Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,644 18,190
Corki Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,994 2,701
Corki Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
38 172
Corki Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,558 11,337
Corki Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 4.7
Corki Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.7
Corki Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Corki Build and Stats