Xin Zhao Counter Stats vs Dr. Mundo

Best Xin Zhao Items to Counter Dr. Mundo


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.1
Dr. Mundo Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.4
Dr. Mundo Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.7 6.8
Dr. Mundo Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.6
Dr. Mundo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,992 17,851
Dr. Mundo Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,176 32,802
Dr. Mundo Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,294 9,921
Dr. Mundo Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 105
Dr. Mundo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,350 10,328
Dr. Mundo Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.3
Dr. Mundo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Dr. Mundo Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Dr. Mundo Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Dr. Mundo (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Dr. Mundo in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.2
Dr. Mundo Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.5
Dr. Mundo Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.3 6.7
Dr. Mundo Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.6
Dr. Mundo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,940 17,616
Dr. Mundo Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,489 32,233
Dr. Mundo Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,518 8,914
Dr. Mundo Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 98
Dr. Mundo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,080 9,979
Dr. Mundo Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.3
Dr. Mundo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Dr. Mundo Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Dr. Mundo Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Dr. Mundo (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Dr. Mundo in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.1
Dr. Mundo Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 5.3
Dr. Mundo Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 7.0
Dr. Mundo Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.6
Dr. Mundo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
16,191 18,367
Dr. Mundo Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,927 33,494
Dr. Mundo Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,828 10,262
Dr. Mundo Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 111
Dr. Mundo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,547 10,575
Dr. Mundo Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.4
Dr. Mundo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Dr. Mundo Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Dr. Mundo Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Dr. Mundo (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Dr. Mundo in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 5.0
Dr. Mundo Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 5.3
Dr. Mundo Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.1 6.9
Dr. Mundo Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.6
Dr. Mundo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,875 17,864
Dr. Mundo Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,609 33,202
Dr. Mundo Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
15,025 11,177
Dr. Mundo Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
42 111
Dr. Mundo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,592 10,654
Dr. Mundo Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.2
Dr. Mundo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Dr. Mundo Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 2.0
Dr. Mundo Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Dr. Mundo (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Dr. Mundo in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 4.7
Dr. Mundo Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.6 5.1
Dr. Mundo Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 6.7
Dr. Mundo Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.9 2.5
Dr. Mundo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,560 16,538
Dr. Mundo Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,585 31,721
Dr. Mundo Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,747 11,579
Dr. Mundo Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
42 107
Dr. Mundo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,459 10,482
Dr. Mundo Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.0
Dr. Mundo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Dr. Mundo Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.9
Dr. Mundo Build and Stats