Xin Zhao Counter Stats vs Fiora

Best Xin Zhao Items to Counter Fiora


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.3
Fiora Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.9
Fiora Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.7 4.3
Fiora Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.0
Fiora Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,594 17,583
Fiora Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,207 26,043
Fiora Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,821 7,769
Fiora Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 148
Fiora Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,240 10,973
Fiora Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.5
Fiora Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.0
Fiora Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Fiora Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Fiora (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Fiora in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.7
Fiora Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 6.0
Fiora Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.3 4.4
Fiora Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.2
Fiora Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,503 17,465
Fiora Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,551 25,511
Fiora Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,053 7,467
Fiora Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 132
Fiora Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
9,980 10,652
Fiora Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.3
Fiora Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.0
Fiora Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Fiora Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Fiora (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Fiora in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.3
Fiora Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 6.0
Fiora Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.8 4.4
Fiora Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.0
Fiora Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,639 17,722
Fiora Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,613 26,361
Fiora Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,107 7,899
Fiora Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 151
Fiora Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,341 11,080
Fiora Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.6
Fiora Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.0
Fiora Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Fiora Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Fiora (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Fiora in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.1
Fiora Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.0
Fiora Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.1 4.3
Fiora Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.9
Fiora Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,903 17,860
Fiora Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,910 26,649
Fiora Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,518 8,101
Fiora Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 162
Fiora Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,514 11,284
Fiora Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.5
Fiora Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.0
Fiora Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Fiora Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Fiora (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Fiora in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.7 5.6
Fiora Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.8 5.7
Fiora Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 4.1
Fiora Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.7
Fiora Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,045 16,892
Fiora Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,707 25,584
Fiora Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,208 7,715
Fiora Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
39 167
Fiora Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,259 11,119
Fiora Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.0 5.6
Fiora Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.9
Fiora Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Fiora Build and Stats