Xin Zhao Counter Stats vs Galio

Best Xin Zhao Items to Counter Galio


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 4.5
Galio Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.5
Galio Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 9.6
Galio Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.2
Galio Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,817 15,408
Galio Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,935 20,328
Galio Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,145 1,903
Galio Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 109
Galio Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,215 9,207
Galio Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.2
Galio Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.9
Galio Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.9
Galio Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Galio (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Galio in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 4.4
Galio Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.7
Galio Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.6 9.1
Galio Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.1
Galio Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,944 15,222
Galio Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,423 20,393
Galio Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,562 1,980
Galio Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 98
Galio Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,064 8,921
Galio Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.2
Galio Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Galio Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.9
Galio Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Galio (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Galio in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 4.6
Galio Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.5 5.5
Galio Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.1 9.9
Galio Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.2
Galio Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,900 15,777
Galio Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,470 20,544
Galio Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,444 1,916
Galio Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 110
Galio Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,320 9,331
Galio Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.3
Galio Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Galio Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 2.0
Galio Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Galio (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Galio in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.7 4.6
Galio Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.4
Galio Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.3 10.1
Galio Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.3
Galio Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,890 15,488
Galio Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,385 20,405
Galio Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,601 1,858
Galio Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
42 118
Galio Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,369 9,431
Galio Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.3
Galio Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.9
Galio Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 2.0
Galio Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Galio (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Galio in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.3 4.4
Galio Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 5.1
Galio Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 9.7
Galio Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.5 2.3
Galio Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
13,885 14,637
Galio Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,927 19,161
Galio Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,195 1,678
Galio Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
36 126
Galio Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,040 9,305
Galio Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
4.8 5.1
Galio Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.7 0.8
Galio Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.8 1.9
Galio Build and Stats