Xin Zhao Counter Stats vs Garen

Best Xin Zhao Items to Counter Garen


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 6.2
Garen Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 4.8
Garen Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.5 4.4
Garen Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.3
Garen Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,680 16,561
Garen Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,716 25,463
Garen Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,783 3,066
Garen Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 138
Garen Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,163 10,681
Garen Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.4
Garen Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Garen Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Garen Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Garen (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Garen in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.2
Garen Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 4.9
Garen Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.1 4.4
Garen Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.2
Garen Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,651 16,072
Garen Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,850 25,330
Garen Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,052 2,966
Garen Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
47 123
Garen Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
9,885 10,211
Garen Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.0 5.3
Garen Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Garen Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Garen Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Garen (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Garen in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 6.4
Garen Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 4.7
Garen Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.8 4.6
Garen Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 3.4
Garen Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,713 17,221
Garen Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,572 25,850
Garen Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,295 3,214
Garen Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 148
Garen Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,379 11,098
Garen Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.6
Garen Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.0
Garen Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Garen Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Garen (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Garen in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 6.1
Garen Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 4.7
Garen Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 4.4
Garen Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.2
Garen Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,746 16,825
Garen Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,603 25,364
Garen Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,760 3,100
Garen Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 158
Garen Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,514 11,185
Garen Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.4
Garen Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Garen Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Garen Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Garen (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Garen in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.7 6.0
Garen Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 4.7
Garen Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 4.3
Garen Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.2
Garen Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,521 16,498
Garen Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,243 24,603
Garen Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,845 3,037
Garen Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
39 164
Garen Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,497 11,221
Garen Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.4
Garen Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Garen Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Garen Build and Stats