Xin Zhao Counter Stats vs Irelia

Best Xin Zhao Items to Counter Irelia


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.8
Irelia Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.6
Irelia Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.9 4.9
Irelia Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.0 3.1
Irelia Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,217 16,405
Irelia Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,758 25,302
Irelia Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,725 5,961
Irelia Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 162
Irelia Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,360 11,126
Irelia Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 4.8
Irelia Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Irelia Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.7
Irelia Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Irelia (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Irelia in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.7
Irelia Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.5
Irelia Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.2 4.9
Irelia Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.0 3.0
Irelia Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,031 15,588
Irelia Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
27,726 24,540
Irelia Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
12,725 5,569
Irelia Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
47 143
Irelia Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
9,968 10,553
Irelia Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 4.6
Irelia Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Irelia Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.7
Irelia Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Irelia (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Irelia in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.5 7.0
Irelia Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.7
Irelia Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 5.1
Irelia Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.0 3.2
Irelia Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,576 17,046
Irelia Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,671 26,092
Irelia Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,263 6,238
Irelia Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 170
Irelia Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,638 11,479
Irelia Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.6 4.9
Irelia Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.8
Irelia Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Irelia Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Irelia (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Irelia in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.3 6.8
Irelia Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.9 6.6
Irelia Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.4 4.9
Irelia Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.0 3.1
Irelia Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,330 17,020
Irelia Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,613 25,880
Irelia Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,625 6,247
Irelia Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 179
Irelia Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,674 11,610
Irelia Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.6 4.9
Irelia Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.8
Irelia Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.7
Irelia Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Irelia (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Irelia in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.5
Irelia Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.5 6.3
Irelia Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.4 4.7
Irelia Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.0 3.0
Irelia Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,595 16,356
Irelia Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,169 24,634
Irelia Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,075 6,051
Irelia Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
37 179
Irelia Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,370 11,265
Irelia Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 4.7
Irelia Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.7
Irelia Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.6
Irelia Build and Stats