Xin Zhao Counter Stats vs Kalista

Best Xin Zhao Items to Counter Kalista


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 7.2
Kalista Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.1
Kalista Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.1 6.3
Kalista Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 3.3
Kalista Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,662 16,949
Kalista Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,786 19,046
Kalista Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,555 3,676
Kalista Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 145
Kalista Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,159 11,043
Kalista Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.0
Kalista Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Kalista Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Kalista Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Kalista (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Kalista in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 7.0
Kalista Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.1
Kalista Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.5 6.0
Kalista Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 3.3
Kalista Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,309 16,458
Kalista Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
27,841 18,722
Kalista Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
12,741 3,422
Kalista Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 129
Kalista Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
9,805 10,492
Kalista Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 4.9
Kalista Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Kalista Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.8 1.8
Kalista Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Kalista (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Kalista in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 7.5
Kalista Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.2
Kalista Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.4 6.6
Kalista Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 3.4
Kalista Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,187 17,518
Kalista Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,944 19,602
Kalista Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,189 3,883
Kalista Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 151
Kalista Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,467 11,416
Kalista Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.2
Kalista Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Kalista Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Kalista Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Kalista (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Kalista in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 7.1
Kalista Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.3
Kalista Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.5 6.5
Kalista Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 3.3
Kalista Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,841 17,211
Kalista Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,187 19,365
Kalista Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,049 3,844
Kalista Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 159
Kalista Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,415 11,422
Kalista Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.0
Kalista Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Kalista Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Kalista Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Kalista (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Kalista in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.7 7.1
Kalista Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.8 5.6
Kalista Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.6 6.4
Kalista Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.4
Kalista Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,193 16,720
Kalista Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,400 18,084
Kalista Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,957 3,749
Kalista Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
37 165
Kalista Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,145 11,377
Kalista Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.0 5.1
Kalista Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.8
Kalista Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.8 1.9
Kalista Build and Stats