Xin Zhao Counter Stats vs Kha'Zix

Best Xin Zhao Items to Counter Kha'Zix


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 7.8
Kha'Zix Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.8
Kha'Zix Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.5 5.4
Kha'Zix Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 3.6
Kha'Zix Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,483 15,760
Kha'Zix Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,752 27,818
Kha'Zix Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,847 12,821
Kha'Zix Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 29
Kha'Zix Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,296 10,727
Kha'Zix Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.0
Kha'Zix Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Kha'Zix Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.9
Kha'Zix Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Kha'Zix (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Kha'Zix in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 7.5
Kha'Zix Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.9
Kha'Zix Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.1 5.1
Kha'Zix Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.4
Kha'Zix Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,372 15,038
Kha'Zix Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,865 26,765
Kha'Zix Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
12,995 11,873
Kha'Zix Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
47 28
Kha'Zix Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,013 10,280
Kha'Zix Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 4.9
Kha'Zix Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Kha'Zix Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.9
Kha'Zix Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Kha'Zix (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Kha'Zix in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 8.1
Kha'Zix Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.6 5.9
Kha'Zix Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.7 5.6
Kha'Zix Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 3.7
Kha'Zix Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,860 16,258
Kha'Zix Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,808 28,627
Kha'Zix Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,349 13,208
Kha'Zix Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 29
Kha'Zix Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,541 11,004
Kha'Zix Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 5.2
Kha'Zix Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.9
Kha'Zix Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 2.0
Kha'Zix Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Kha'Zix (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Kha'Zix in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 8.0
Kha'Zix Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 5.6
Kha'Zix Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.9 5.6
Kha'Zix Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 3.8
Kha'Zix Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,644 16,263
Kha'Zix Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,293 28,578
Kha'Zix Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,449 13,503
Kha'Zix Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 30
Kha'Zix Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,504 11,034
Kha'Zix Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.0
Kha'Zix Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Kha'Zix Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 2.0
Kha'Zix Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Kha'Zix (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Kha'Zix in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.4 7.6
Kha'Zix Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.9 5.1
Kha'Zix Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.7 5.5
Kha'Zix Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 3.8
Kha'Zix Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
13,474 15,643
Kha'Zix Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,582 27,366
Kha'Zix Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,920 13,337
Kha'Zix Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
38 29
Kha'Zix Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,088 10,747
Kha'Zix Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 4.9
Kha'Zix Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.8
Kha'Zix Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.9
Kha'Zix Build and Stats