Xin Zhao Counter Stats vs Malphite

Best Xin Zhao Items to Counter Malphite


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 5.0
Malphite Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.5 5.2
Malphite Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 8.2
Malphite Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.5
Malphite Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,320 16,141
Malphite Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,418 18,149
Malphite Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,281 2,244
Malphite Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 97
Malphite Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,431 9,475
Malphite Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.1
Malphite Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Malphite Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Malphite Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Malphite (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Malphite in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 5.2
Malphite Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.5 5.3
Malphite Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.7 8.0
Malphite Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.5
Malphite Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,143 15,796
Malphite Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,893 18,144
Malphite Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,699 2,300
Malphite Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 84
Malphite Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,185 9,275
Malphite Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.1
Malphite Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Malphite Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Malphite Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Malphite (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Malphite in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 5.1
Malphite Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.5 5.3
Malphite Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.1 8.4
Malphite Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.5
Malphite Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,606 16,438
Malphite Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,893 18,274
Malphite Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,514 2,285
Malphite Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 95
Malphite Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,573 9,592
Malphite Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.2
Malphite Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Malphite Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.9
Malphite Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Malphite (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Malphite in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 4.8
Malphite Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.1
Malphite Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.3 8.2
Malphite Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.4
Malphite Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,390 16,341
Malphite Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,855 18,164
Malphite Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,801 2,179
Malphite Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 110
Malphite Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,623 9,627
Malphite Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.1
Malphite Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Malphite Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.9
Malphite Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Malphite (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Malphite in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.7 4.4
Malphite Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 4.9
Malphite Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 7.7
Malphite Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.3
Malphite Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
13,675 15,888
Malphite Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,535 17,548
Malphite Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,545 1,973
Malphite Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
37 125
Malphite Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,415 9,472
Malphite Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 4.8
Malphite Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.8
Malphite Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Malphite Build and Stats