Xin Zhao Counter Stats vs Nasus

Best Xin Zhao Items to Counter Nasus


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 5.3
Nasus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.1
Nasus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.7 5.3
Nasus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.8
Nasus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,178 16,904
Nasus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,901 30,555
Nasus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,094 1,976
Nasus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 141
Nasus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,310 10,579
Nasus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.3
Nasus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Nasus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Nasus Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Nasus (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Nasus in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 5.5
Nasus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 5.1
Nasus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.3 5.2
Nasus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.9
Nasus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,063 16,819
Nasus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,243 30,327
Nasus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,394 2,129
Nasus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 129
Nasus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,017 10,331
Nasus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.3
Nasus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Nasus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.7
Nasus Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Nasus (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Nasus in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 5.3
Nasus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 5.1
Nasus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.9 5.4
Nasus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.8
Nasus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,376 17,261
Nasus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,623 31,193
Nasus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,567 1,911
Nasus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 148
Nasus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,534 10,833
Nasus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 5.5
Nasus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 1.0
Nasus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Nasus Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Nasus (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Nasus in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 5.1
Nasus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.9 5.1
Nasus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 5.3
Nasus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.7
Nasus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,317 16,868
Nasus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,507 30,544
Nasus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,919 1,784
Nasus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 156
Nasus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,649 10,824
Nasus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.6 5.3
Nasus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.9
Nasus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Nasus Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Nasus (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Nasus in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.7 4.5
Nasus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.5 4.9
Nasus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.3 4.9
Nasus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.4
Nasus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,300 15,227
Nasus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,797 28,101
Nasus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,428 1,634
Nasus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
37 153
Nasus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,275 10,234
Nasus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 4.8
Nasus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Nasus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.2 1.6
Nasus Build and Stats