Xin Zhao Counter Stats vs Rek'Sai

Best Xin Zhao Items to Counter Rek'Sai


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.7
Rek'Sai Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 6.1
Rek'Sai Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.9 6.9
Rek'Sai Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.1
Rek'Sai Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,421 13,071
Rek'Sai Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,268 27,831
Rek'Sai Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,858 11,507
Rek'Sai Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
42 27
Rek'Sai Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,323 10,295
Rek'Sai Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.0
Rek'Sai Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Rek'Sai Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Rek'Sai Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Rek'Sai (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Rek'Sai in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.9
Rek'Sai Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.4
Rek'Sai Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.2
Rek'Sai Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.6
Rek'Sai Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,457 11,788
Rek'Sai Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,459 26,778
Rek'Sai Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,025 10,190
Rek'Sai Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 28
Rek'Sai Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,019 9,548
Rek'Sai Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 4.6
Rek'Sai Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Rek'Sai Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.7
Rek'Sai Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Rek'Sai (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Rek'Sai in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.7
Rek'Sai Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.4
Rek'Sai Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 7.0
Rek'Sai Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.0
Rek'Sai Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,803 13,275
Rek'Sai Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,107 28,676
Rek'Sai Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,412 11,684
Rek'Sai Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 26
Rek'Sai Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,560 10,416
Rek'Sai Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 4.9
Rek'Sai Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.8
Rek'Sai Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Rek'Sai Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Rek'Sai (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Rek'Sai in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 7.2
Rek'Sai Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.7
Rek'Sai Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.9 7.3
Rek'Sai Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.4
Rek'Sai Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,325 13,872
Rek'Sai Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,639 28,415
Rek'Sai Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,182 12,296
Rek'Sai Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
41 27
Rek'Sai Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,438 10,744
Rek'Sai Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.3
Rek'Sai Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Rek'Sai Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Rek'Sai Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Rek'Sai (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Rek'Sai in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.7 7.1
Rek'Sai Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 5.6
Rek'Sai Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.1 7.3
Rek'Sai Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 3.4
Rek'Sai Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
13,987 13,788
Rek'Sai Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,984 27,651
Rek'Sai Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,059 12,329
Rek'Sai Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
38 26
Rek'Sai Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,343 10,727
Rek'Sai Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
4.9 5.3
Rek'Sai Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.9
Rek'Sai Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.9
Rek'Sai Build and Stats