Xin Zhao Counter Stats vs Rumble

Best Xin Zhao Items to Counter Rumble


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.4
Rumble Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.6 5.7
Rumble Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 7.7
Rumble Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.1
Rumble Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,313 20,264
Rumble Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,761 21,942
Rumble Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,499 3,610
Rumble Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 131
Rumble Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,531 10,316
Rumble Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.1
Rumble Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Rumble Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 2.0
Rumble Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Rumble (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Rumble in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.3 6.7
Rumble Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.8 6.0
Rumble Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.7 7.5
Rumble Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.1
Rumble Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,479 20,540
Rumble Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,628 22,584
Rumble Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,990 3,577
Rumble Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 119
Rumble Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,417 10,218
Rumble Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.1
Rumble Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Rumble Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Rumble Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Rumble (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Rumble in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.4
Rumble Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.6 5.7
Rumble Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 7.7
Rumble Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.0
Rumble Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,354 20,414
Rumble Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
31,113 22,056
Rumble Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,690 3,617
Rumble Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 131
Rumble Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,606 10,331
Rumble Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.2
Rumble Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Rumble Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 2.0
Rumble Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Rumble (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Rumble in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.3
Rumble Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.6 5.5
Rumble Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.3 7.8
Rumble Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.1
Rumble Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,424 20,303
Rumble Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,981 21,729
Rumble Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,795 3,704
Rumble Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
42 139
Rumble Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,602 10,453
Rumble Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.2
Rumble Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Rumble Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 2.0
Rumble Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Rumble (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Rumble in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 5.9
Rumble Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 5.5
Rumble Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.3 7.6
Rumble Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.9
Rumble Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,547 19,114
Rumble Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,652 20,548
Rumble Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,550 3,465
Rumble Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
38 142
Rumble Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,433 10,192
Rumble Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 4.9
Rumble Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Rumble Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.9
Rumble Build and Stats