Xin Zhao Counter Stats vs Shaco

Best Xin Zhao Items to Counter Shaco


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.5
Shaco Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.6 5.5
Shaco Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.4 7.7
Shaco Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 3.0
Shaco Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,851 15,688
Shaco Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
31,222 21,548
Shaco Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,512 5,558
Shaco Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 38
Shaco Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,508 10,083
Shaco Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.3
Shaco Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.0
Shaco Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Shaco Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Shaco (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Shaco in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.3
Shaco Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.6 5.5
Shaco Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
5.9 7.3
Shaco Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.9
Shaco Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,711 14,971
Shaco Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,192 21,165
Shaco Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,662 5,396
Shaco Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
48 39
Shaco Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,211 9,734
Shaco Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.2
Shaco Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.0
Shaco Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Shaco Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Shaco (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Shaco in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.7
Shaco Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.8 5.6
Shaco Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.7 8.1
Shaco Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 3.0
Shaco Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,044 16,350
Shaco Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
32,272 22,055
Shaco Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
15,046 5,690
Shaco Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 38
Shaco Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,712 10,346
Shaco Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.5
Shaco Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.0
Shaco Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Shaco Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Shaco (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Shaco in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.7
Shaco Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.5 5.5
Shaco Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.8 8.1
Shaco Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.1
Shaco Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,941 16,215
Shaco Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
31,877 21,776
Shaco Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
15,220 5,654
Shaco Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 37
Shaco Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,754 10,340
Shaco Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.3
Shaco Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Shaco Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Shaco Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Shaco (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Shaco in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.5
Shaco Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.2
Shaco Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.8 8.0
Shaco Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.1
Shaco Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,605 15,571
Shaco Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,931 21,016
Shaco Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
15,118 5,647
Shaco Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
40 35
Shaco Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,647 10,241
Shaco Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.2
Shaco Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.9
Shaco Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Shaco Build and Stats