Xin Zhao Counter Stats vs Soraka

Best Xin Zhao Items to Counter Soraka


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 1.1
Soraka Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 5.0
Soraka Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.2 12.5
Soraka Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 0.4
Soraka Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,000 6,320
Soraka Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,366 12,069
Soraka Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,030 17,690
Soraka Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 21
Soraka Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,150 7,060
Soraka Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.0
Soraka Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Soraka Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Soraka Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Soraka (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Soraka in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 1.3
Soraka Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 5.1
Soraka Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
5.8 11.8
Soraka Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 0.5
Soraka Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,868 6,769
Soraka Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,644 12,370
Soraka Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,281 16,834
Soraka Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 22
Soraka Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
9,858 7,065
Soraka Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 4.9
Soraka Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Soraka Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.7
Soraka Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Soraka (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Soraka in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 1.1
Soraka Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 5.1
Soraka Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.3 13.1
Soraka Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 0.3
Soraka Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,210 6,324
Soraka Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,116 12,231
Soraka Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,361 18,395
Soraka Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 20
Soraka Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,324 7,149
Soraka Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.2
Soraka Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Soraka Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.9
Soraka Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Soraka (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Soraka in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.7 1.0
Soraka Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.9 5.0
Soraka Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.6 13.0
Soraka Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 0.3
Soraka Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,149 5,862
Soraka Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,914 11,774
Soraka Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,784 18,301
Soraka Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
41 21
Soraka Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,410 7,007
Soraka Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 4.9
Soraka Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Soraka Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Soraka Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Soraka (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Soraka in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.5 0.9
Soraka Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.6 4.6
Soraka Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.5 12.6
Soraka Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 0.3
Soraka Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,474 5,436
Soraka Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,581 10,890
Soraka Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,332 17,509
Soraka Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
38 25
Soraka Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,184 6,843
Soraka Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 4.8
Soraka Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.7
Soraka Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.7
Soraka Build and Stats