Xin Zhao Counter Stats vs Sylas

Best Xin Zhao Items to Counter Sylas


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.9
Sylas Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 6.5
Sylas Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.1 6.5
Sylas Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 3.2
Sylas Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,615 17,803
Sylas Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,572 28,134
Sylas Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,956 9,011
Sylas Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 95
Sylas Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,328 9,975
Sylas Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 4.9
Sylas Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Sylas Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Sylas Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Sylas (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Sylas in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 7.0
Sylas Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.6
Sylas Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.5 6.3
Sylas Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.2
Sylas Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,413 17,636
Sylas Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,892 27,207
Sylas Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,148 8,286
Sylas Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 84
Sylas Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,044 9,674
Sylas Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 4.8
Sylas Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Sylas Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.7
Sylas Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Sylas (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Sylas in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 7.0
Sylas Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.5 6.6
Sylas Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.3 6.7
Sylas Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 3.2
Sylas Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,763 18,196
Sylas Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,315 28,777
Sylas Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,380 9,301
Sylas Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 97
Sylas Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,487 10,184
Sylas Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 5.0
Sylas Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Sylas Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Sylas Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Sylas (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Sylas in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.8
Sylas Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.5
Sylas Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.5 6.7
Sylas Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 3.1
Sylas Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,957 17,889
Sylas Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,986 28,939
Sylas Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,546 9,578
Sylas Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
42 103
Sylas Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,568 10,182
Sylas Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 4.9
Sylas Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Sylas Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Sylas Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Sylas (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Sylas in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.2
Sylas Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.9 6.1
Sylas Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.4 6.5
Sylas Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 3.0
Sylas Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,097 16,998
Sylas Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,830 27,707
Sylas Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,279 9,488
Sylas Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
37 110
Sylas Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,325 9,968
Sylas Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 4.7
Sylas Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.7
Sylas Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Sylas Build and Stats