Xin Zhao Counter Stats vs Urgot

Best Xin Zhao Items to Counter Urgot


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 6.8
Urgot Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.6
Urgot Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.9 5.1
Urgot Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 3.4
Urgot Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,039 18,451
Urgot Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,817 22,720
Urgot Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,877 4,143
Urgot Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 147
Urgot Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,263 11,103
Urgot Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.4
Urgot Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 1.0
Urgot Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Urgot Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Urgot (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Urgot in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.8
Urgot Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.5 5.6
Urgot Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.5 5.0
Urgot Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 3.4
Urgot Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
13,925 18,406
Urgot Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,191 22,577
Urgot Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,249 4,136
Urgot Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 137
Urgot Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
9,999 10,862
Urgot Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.0 5.4
Urgot Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 1.0
Urgot Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.9
Urgot Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Urgot (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Urgot in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.9
Urgot Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.6 5.6
Urgot Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.1 5.2
Urgot Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 3.4
Urgot Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,138 18,991
Urgot Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,399 23,192
Urgot Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,216 4,268
Urgot Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 151
Urgot Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,433 11,339
Urgot Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.6
Urgot Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.0
Urgot Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 2.0
Urgot Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Urgot (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Urgot in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 6.5
Urgot Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.6
Urgot Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.3 5.0
Urgot Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.3
Urgot Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,138 18,010
Urgot Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,301 22,530
Urgot Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,584 4,024
Urgot Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
42 157
Urgot Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,497 11,234
Urgot Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.4
Urgot Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.9
Urgot Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Urgot Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Urgot (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Urgot in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 6.2
Urgot Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 5.3
Urgot Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.4 4.9
Urgot Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.2
Urgot Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
13,954 16,917
Urgot Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,424 21,524
Urgot Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,291 3,817
Urgot Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
39 159
Urgot Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,460 11,064
Urgot Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.0
Urgot Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.8
Urgot Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Urgot Build and Stats