Xin Zhao Counter Stats vs Yorick

Best Xin Zhao Items to Counter Yorick


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 4.9
Yorick Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.9 4.9
Yorick Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.5 4.6
Yorick Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.6
Yorick Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,543 18,238
Yorick Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,493 24,040
Yorick Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,244 6,153
Yorick Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 159
Yorick Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,200 11,062
Yorick Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 6.1
Yorick Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.2
Yorick Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Yorick Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Yorick (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Yorick in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 5.1
Yorick Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 4.9
Yorick Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.1 4.6
Yorick Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.7
Yorick Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,369 17,811
Yorick Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,597 23,684
Yorick Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,444 5,929
Yorick Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 146
Yorick Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
9,887 10,716
Yorick Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
4.9 5.9
Yorick Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 1.2
Yorick Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Yorick Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Yorick (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Yorick in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 4.9
Yorick Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 4.8
Yorick Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.6 4.7
Yorick Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.6
Yorick Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,480 18,555
Yorick Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,923 24,287
Yorick Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,507 6,295
Yorick Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
47 164
Yorick Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,302 11,249
Yorick Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 6.2
Yorick Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.2
Yorick Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Yorick Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Yorick (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Yorick in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 4.7
Yorick Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.8 4.9
Yorick Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.9 4.7
Yorick Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.9 2.5
Yorick Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,162 18,775
Yorick Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,481 24,454
Yorick Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
15,159 6,416
Yorick Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
47 174
Yorick Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,622 11,432
Yorick Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 6.0
Yorick Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.1
Yorick Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Yorick Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Yorick (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Yorick in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.3 4.1
Yorick Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.5 4.9
Yorick Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 4.4
Yorick Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.2
Yorick Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,019 17,366
Yorick Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,801 23,498
Yorick Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
15,281 5,952
Yorick Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
38 174
Yorick Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,348 11,074
Yorick Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 6.0
Yorick Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 1.1
Yorick Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Yorick Build and Stats