Xin Zhao Counter Stats vs Aphelios

Best Xin Zhao Items to Counter Aphelios


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.0
Aphelios Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.0
Aphelios Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.8 6.5
Aphelios Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.8
Aphelios Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,669 17,625
Aphelios Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,360 16,073
Aphelios Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,950 2,842
Aphelios Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 146
Aphelios Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,262 10,548
Aphelios Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 4.9
Aphelios Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Aphelios Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Aphelios Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Aphelios (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Aphelios in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.0
Aphelios Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.1
Aphelios Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.3
Aphelios Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.9 2.8
Aphelios Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,490 17,184
Aphelios Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,570 16,215
Aphelios Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,122 2,868
Aphelios Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 129
Aphelios Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
9,943 10,104
Aphelios Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 4.8
Aphelios Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Aphelios Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.7
Aphelios Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Aphelios (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Aphelios in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.0
Aphelios Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.1
Aphelios Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.1 6.7
Aphelios Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.7
Aphelios Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,879 17,760
Aphelios Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,092 16,242
Aphelios Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,362 2,895
Aphelios Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 150
Aphelios Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,457 10,713
Aphelios Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.1
Aphelios Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Aphelios Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Aphelios Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Aphelios (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Aphelios in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.0
Aphelios Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 5.9
Aphelios Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 6.8
Aphelios Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.8
Aphelios Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,875 18,192
Aphelios Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,013 16,101
Aphelios Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,649 2,873
Aphelios Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 161
Aphelios Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,516 10,948
Aphelios Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.0
Aphelios Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Aphelios Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Aphelios Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Aphelios (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Aphelios in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 5.8
Aphelios Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.8 5.6
Aphelios Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.3 6.5
Aphelios Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.8
Aphelios Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,355 17,662
Aphelios Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,962 15,131
Aphelios Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,366 2,565
Aphelios Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
39 165
Aphelios Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,356 10,851
Aphelios Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 4.9
Aphelios Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.8
Aphelios Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.7
Aphelios Build and Stats