Xin Zhao Counter Stats vs Darius

Best Xin Zhao Items to Counter Darius


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.2
Darius Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.8
Darius Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.6 4.6
Darius Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 3.1
Darius Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,027 15,609
Darius Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,983 26,344
Darius Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,454 5,292
Darius Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 133
Darius Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,162 10,228
Darius Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.0
Darius Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Darius Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Darius Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Darius (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Darius in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.1
Darius Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.8
Darius Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.1 4.5
Darius Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 3.0
Darius Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,909 14,879
Darius Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
27,874 25,807
Darius Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
12,491 5,044
Darius Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 114
Darius Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
9,805 9,642
Darius Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 4.9
Darius Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Darius Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.8 1.6
Darius Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Darius (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Darius in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.6
Darius Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.9
Darius Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 4.8
Darius Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.2
Darius Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,336 16,660
Darius Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,252 27,435
Darius Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,228 5,697
Darius Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 144
Darius Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,500 10,748
Darius Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.2
Darius Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Darius Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Darius Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Darius (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Darius in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 6.3
Darius Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.7
Darius Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 4.6
Darius Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.1
Darius Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,093 16,132
Darius Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,983 26,713
Darius Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,462 5,477
Darius Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
42 154
Darius Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,505 10,807
Darius Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.0
Darius Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Darius Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Darius Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Darius (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Darius in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.7 5.9
Darius Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.7 5.3
Darius Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 4.3
Darius Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.0
Darius Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,428 15,021
Darius Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,819 24,721
Darius Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,218 4,891
Darius Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
38 158
Darius Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,325 10,595
Darius Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 4.9
Darius Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.8
Darius Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Darius Build and Stats