Xin Zhao Counter Stats vs Elise

Best Xin Zhao Items to Counter Elise


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.0
Elise Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.0
Elise Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.7 7.3
Elise Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.8
Elise Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,180 13,979
Elise Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,530 22,045
Elise Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,048 7,537
Elise Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 29
Elise Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,334 9,925
Elise Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.0
Elise Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Elise Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Elise Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Elise (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Elise in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.8
Elise Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.3
Elise Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.8
Elise Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.6
Elise Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,370 13,674
Elise Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,241 22,079
Elise Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,448 7,191
Elise Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 30
Elise Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,145 9,554
Elise Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 4.9
Elise Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.9
Elise Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.7
Elise Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Elise (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Elise in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.2
Elise Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.2
Elise Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.9 7.4
Elise Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.8
Elise Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,465 14,381
Elise Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,021 22,662
Elise Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,207 7,676
Elise Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 30
Elise Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,492 10,111
Elise Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 5.1
Elise Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.9
Elise Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Elise Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Elise (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Elise in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.1
Elise Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.9
Elise Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.8 7.6
Elise Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 2.9
Elise Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,176 14,194
Elise Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,955 22,183
Elise Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,473 7,802
Elise Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
42 29
Elise Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,473 10,142
Elise Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.2
Elise Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Elise Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Elise Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Elise (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Elise in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.5 6.0
Elise Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.7 5.3
Elise Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.9 7.2
Elise Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.0
Elise Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
13,286 13,392
Elise Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,338 20,560
Elise Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,072 7,428
Elise Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
37 28
Elise Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,123 9,858
Elise Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.0 4.9
Elise Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.7
Elise Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Elise Build and Stats