Xin Zhao Counter Stats vs Karma

Best Xin Zhao Items to Counter Karma


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 2.6
Karma Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.2
Karma Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.7 11.0
Karma Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 1.1
Karma Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,694 11,683
Karma Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,198 14,408
Karma Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,469 2,938
Karma Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 47
Karma Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,406 8,031
Karma Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.1
Karma Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Karma Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Karma Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Karma (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Karma in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 2.7
Karma Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 5.3
Karma Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.2 10.4
Karma Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 1.2
Karma Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,553 11,825
Karma Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,505 14,825
Karma Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,719 2,906
Karma Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 48
Karma Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,137 8,014
Karma Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.0
Karma Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Karma Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Karma Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Karma (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Karma in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 2.6
Karma Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 5.2
Karma Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.8 11.2
Karma Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 1.2
Karma Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,880 12,123
Karma Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,971 14,756
Karma Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,811 2,967
Karma Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 49
Karma Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,506 8,178
Karma Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 5.2
Karma Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.9
Karma Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.9
Karma Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Karma (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Karma in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 2.4
Karma Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 5.1
Karma Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 11.6
Karma Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 1.1
Karma Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,966 11,497
Karma Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,688 14,137
Karma Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,940 2,958
Karma Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 46
Karma Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,667 8,029
Karma Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.2
Karma Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Karma Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Karma Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Karma (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Karma in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 2.3
Karma Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.6 4.8
Karma Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.9 11.2
Karma Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 1.0
Karma Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,081 10,666
Karma Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,159 13,086
Karma Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,606 2,905
Karma Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
37 46
Karma Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,329 7,727
Karma Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 4.9
Karma Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.8
Karma Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Karma Build and Stats