Xin Zhao Counter Stats vs Karthus

Best Xin Zhao Items to Counter Karthus


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.9 6.9
Karthus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.8
Karthus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.7 8.2
Karthus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.0 2.7
Karthus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,814 23,544
Karthus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
32,190 23,806
Karthus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
15,186 7,827
Karthus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
47 75
Karthus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,915 11,109
Karthus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.6 5.0
Karthus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.8
Karthus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.2 1.8
Karthus Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Karthus (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Karthus in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
7.1 6.7
Karthus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.6 6.9
Karthus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.3 7.9
Karthus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.0 2.5
Karthus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
16,033 23,250
Karthus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
31,785 22,911
Karthus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,522 6,905
Karthus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
49 75
Karthus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,679 10,614
Karthus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 5.0
Karthus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.9
Karthus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.7
Karthus Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Karthus (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Karthus in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.9 6.9
Karthus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.5 6.9
Karthus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.8 8.5
Karthus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.0 2.7
Karthus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
16,064 23,620
Karthus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
32,837 24,340
Karthus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
15,575 8,086
Karthus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
49 75
Karthus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
11,093 11,241
Karthus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.7 5.1
Karthus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.9
Karthus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.2 1.8
Karthus Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Karthus (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Karthus in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.8 7.2
Karthus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 6.7
Karthus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.1 8.4
Karthus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.0 2.9
Karthus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,625 24,096
Karthus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
32,665 24,584
Karthus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
15,813 8,622
Karthus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 75
Karthus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
11,129 11,603
Karthus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.8 5.0
Karthus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.8
Karthus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.2 1.8
Karthus Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Karthus (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Karthus in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.5 7.2
Karthus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.7
Karthus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 8.2
Karthus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.9 3.0
Karthus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,718 23,242
Karthus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,915 23,963
Karthus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
15,243 8,807
Karthus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
40 72
Karthus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,829 11,502
Karthus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 4.9
Karthus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Karthus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Karthus Build and Stats