Xin Zhao Counter Stats vs Pantheon

Best Xin Zhao Items to Counter Pantheon


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.3 6.3
Pantheon Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.5 6.3
Pantheon Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.9 7.1
Pantheon Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.9
Pantheon Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,873 15,335
Pantheon Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,667 22,207
Pantheon Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,664 4,280
Pantheon Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 83
Pantheon Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,300 9,701
Pantheon Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 4.9
Pantheon Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Pantheon Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Pantheon Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Pantheon (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Pantheon in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.2
Pantheon Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.5 6.2
Pantheon Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.6
Pantheon Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.9
Pantheon Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,794 14,857
Pantheon Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,922 21,755
Pantheon Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
12,957 4,104
Pantheon Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 75
Pantheon Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,038 9,348
Pantheon Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 4.8
Pantheon Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Pantheon Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Pantheon Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Pantheon (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Pantheon in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.5
Pantheon Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.6 6.4
Pantheon Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 7.4
Pantheon Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.0
Pantheon Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,926 15,903
Pantheon Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,500 22,743
Pantheon Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,242 4,432
Pantheon Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 87
Pantheon Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,517 9,996
Pantheon Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.0
Pantheon Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Pantheon Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Pantheon Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Pantheon (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Pantheon in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.4
Pantheon Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.4
Pantheon Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.5 7.6
Pantheon Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 3.0
Pantheon Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,037 15,645
Pantheon Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,433 22,673
Pantheon Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,541 4,506
Pantheon Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
41 91
Pantheon Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,621 10,052
Pantheon Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 4.9
Pantheon Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Pantheon Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Pantheon Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Pantheon (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Pantheon in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 6.4
Pantheon Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 6.2
Pantheon Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.5 7.7
Pantheon Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.0
Pantheon Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,777 15,629
Pantheon Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,658 22,060
Pantheon Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,160 4,358
Pantheon Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
40 95
Pantheon Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,470 10,116
Pantheon Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.0
Pantheon Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.8
Pantheon Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.9
Pantheon Build and Stats