Xin Zhao Counter Stats vs Quinn

Best Xin Zhao Items to Counter Quinn


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.8
Quinn Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.5 6.4
Quinn Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.6 6.0
Quinn Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.0
Quinn Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,335 18,465
Quinn Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,638 19,114
Quinn Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,684 1,973
Quinn Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 128
Quinn Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,283 10,665
Quinn Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.2
Quinn Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Quinn Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.9
Quinn Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Quinn (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Quinn in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.8
Quinn Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 6.3
Quinn Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.0
Quinn Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.1
Quinn Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,097 17,876
Quinn Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,779 18,695
Quinn Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
12,994 2,102
Quinn Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 114
Quinn Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
9,986 10,292
Quinn Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.0 5.0
Quinn Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Quinn Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.9
Quinn Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Quinn (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Quinn in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.8
Quinn Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.7 6.6
Quinn Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.9 6.2
Quinn Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 3.0
Quinn Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,511 19,103
Quinn Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,537 19,789
Quinn Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,086 1,967
Quinn Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 134
Quinn Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,510 10,991
Quinn Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.4
Quinn Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Quinn Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 2.0
Quinn Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Quinn (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Quinn in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.6
Quinn Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 6.4
Quinn Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.0 5.9
Quinn Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 3.0
Quinn Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,606 18,891
Quinn Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,261 19,205
Quinn Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,504 1,756
Quinn Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
42 145
Quinn Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,563 11,000
Quinn Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.3
Quinn Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Quinn Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Quinn Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Quinn (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Quinn in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.2
Quinn Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.2
Quinn Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.2 5.9
Quinn Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.9
Quinn Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,368 18,341
Quinn Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,577 18,502
Quinn Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,371 1,676
Quinn Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
38 148
Quinn Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,498 10,779
Quinn Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.0
Quinn Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.8
Quinn Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Quinn Build and Stats