Xin Zhao Counter Stats vs Rammus

Best Xin Zhao Items to Counter Rammus


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 4.9
Rammus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.7 5.8
Rammus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.1 10.4
Rammus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.3
Rammus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,654 14,172
Rammus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,939 27,658
Rammus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,307 7,798
Rammus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 39
Rammus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,406 10,081
Rammus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.4
Rammus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Rammus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Rammus Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Rammus (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Rammus in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 5.0
Rammus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.8 5.9
Rammus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.7 9.9
Rammus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.4
Rammus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,427 14,223
Rammus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,353 27,288
Rammus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,662 7,618
Rammus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 40
Rammus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,095 9,932
Rammus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.0 5.4
Rammus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.0
Rammus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Rammus Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Rammus (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Rammus in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 4.9
Rammus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.8 5.9
Rammus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.3 10.9
Rammus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 2.3
Rammus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,956 14,503
Rammus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
31,665 28,275
Rammus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,690 8,049
Rammus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 39
Rammus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,621 10,302
Rammus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.5
Rammus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 1.0
Rammus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Rammus Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Rammus (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Rammus in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 4.6
Rammus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.8
Rammus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.7 10.6
Rammus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.2
Rammus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,653 13,775
Rammus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,985 27,605
Rammus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,844 7,819
Rammus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 38
Rammus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,647 10,060
Rammus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.1
Rammus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Rammus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.2 1.7
Rammus Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Rammus (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Rammus in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.8 4.3
Rammus Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.6
Rammus Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.6 10.7
Rammus Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.0
Rammus Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,434 13,020
Rammus Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,555 26,666
Rammus Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,885 7,486
Rammus Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
41 37
Rammus Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,550 9,866
Rammus Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.3
Rammus Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.9
Rammus Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.7
Rammus Build and Stats