Xin Zhao Counter Stats vs Riven

Best Xin Zhao Items to Counter Riven


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.9
Riven Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 5.8
Riven Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.4 4.8
Riven Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 2.9
Riven Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,234 14,068
Riven Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,417 20,757
Riven Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,190 4,083
Riven Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 125
Riven Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,093 10,009
Riven Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 4.7
Riven Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Riven Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.7
Riven Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Riven (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Riven in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.7
Riven Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 6.1
Riven Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
5.7 4.6
Riven Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.0 2.8
Riven Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,232 13,047
Riven Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
27,260 20,162
Riven Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
12,137 3,884
Riven Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
48 103
Riven Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
9,742 9,267
Riven Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 4.5
Riven Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.7
Riven Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.8 1.5
Riven Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Riven (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Riven in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 6.3
Riven Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.4 5.6
Riven Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.8 5.2
Riven Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.6 3.1
Riven Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,193 15,055
Riven Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,525 21,360
Riven Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,909 4,325
Riven Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 139
Riven Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,321 10,611
Riven Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 4.9
Riven Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Riven Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Riven Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Riven (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Riven in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.1
Riven Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 5.6
Riven Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.1 5.1
Riven Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 3.0
Riven Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,419 15,185
Riven Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,722 21,586
Riven Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,419 4,308
Riven Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 150
Riven Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,556 10,815
Riven Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.5 4.9
Riven Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.8
Riven Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.8
Riven Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Riven (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Riven in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 5.7
Riven Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.7 5.3
Riven Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.9 4.6
Riven Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.9 2.9
Riven Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
13,934 14,372
Riven Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,679 20,442
Riven Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,195 3,990
Riven Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
38 156
Riven Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,336 10,568
Riven Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 4.7
Riven Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.7
Riven Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Riven Build and Stats