Xin Zhao Counter Stats vs Senna

Best Xin Zhao Items to Counter Senna


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 3.6
Senna Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.2
Senna Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.4 11.5
Senna Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 1.7
Senna Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,777 13,035
Senna Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,681 15,256
Senna Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,001 9,038
Senna Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
44 38
Senna Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,270 8,582
Senna Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.1
Senna Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Senna Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Senna Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Senna (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Senna in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 3.8
Senna Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 5.2
Senna Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.0 10.8
Senna Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 1.9
Senna Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,600 12,955
Senna Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,014 15,071
Senna Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,283 8,846
Senna Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 42
Senna Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,004 8,595
Senna Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.0
Senna Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Senna Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Senna Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Senna (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Senna in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 3.5
Senna Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 5.4
Senna Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.6 11.9
Senna Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.7 1.7
Senna Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,886 13,015
Senna Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,210 15,341
Senna Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,345 9,143
Senna Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
45 37
Senna Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,417 8,623
Senna Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.4 5.2
Senna Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
1.0 0.9
Senna Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.9
Senna Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Senna (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Senna in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.0 3.4
Senna Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.1 5.3
Senna Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.8 12.3
Senna Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 1.6
Senna Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,055 13,297
Senna Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
30,341 15,583
Senna Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,685 9,263
Senna Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
43 36
Senna Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,536 8,600
Senna Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.1
Senna Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Senna Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.1 1.9
Senna Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Senna (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Senna in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
5.9 3.2
Senna Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.8 5.0
Senna Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.8 11.9
Senna Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.8 1.6
Senna Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,501 12,807
Senna Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,210 14,972
Senna Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,391 8,982
Senna Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
38 34
Senna Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,304 8,311
Senna Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 4.9
Senna Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.8
Senna Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Senna Build and Stats