Yasuo Counter Stats vs Xin Zhao

Best Yasuo Items to Counter Xin Zhao


K/D/A Stats

Kills

Yasuo Build and Stats
7.1 6.5
Xin Zhao Build and Stats

Deaths

Yasuo Build and Stats
6.6 6.2
Xin Zhao Build and Stats

Assists

Yasuo Build and Stats
5.4 6.9
Xin Zhao Build and Stats

Largest Killing Spree

Yasuo Build and Stats
3.2 3.0
Xin Zhao Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Yasuo Build and Stats
17,316 14,983
Xin Zhao Build and Stats

Damage Taken

Yasuo Build and Stats
20,082 28,629
Xin Zhao Build and Stats

Healing Done

Yasuo Build and Stats
3,751 13,179
Xin Zhao Build and Stats

Minions Killed

Yasuo Build and Stats
147 47
Xin Zhao Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Yasuo Build and Stats
11,013 10,209
Xin Zhao Build and Stats

Towers Destroyed

Yasuo Build and Stats
5.2 5.1
Xin Zhao Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Yasuo Build and Stats
0.9 0.9
Xin Zhao Build and Stats

Dragons Killed

Yasuo Build and Stats
1.8 1.9
Xin Zhao Build and Stats

Yasuo Counter Stats vs Xin Zhao (Bronze)

Best Yasuo Items to Counter Xin Zhao in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Yasuo Build and Stats
7.3 6.5
Xin Zhao Build and Stats

Deaths

Yasuo Build and Stats
6.5 6.2
Xin Zhao Build and Stats

Assists

Yasuo Build and Stats
5.2 6.3
Xin Zhao Build and Stats

Largest Killing Spree

Yasuo Build and Stats
3.3 2.9
Xin Zhao Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Yasuo Build and Stats
17,294 14,625
Xin Zhao Build and Stats

Damage Taken

Yasuo Build and Stats
19,591 27,782
Xin Zhao Build and Stats

Healing Done

Yasuo Build and Stats
3,527 12,430
Xin Zhao Build and Stats

Minions Killed

Yasuo Build and Stats
134 48
Xin Zhao Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Yasuo Build and Stats
10,690 9,866
Xin Zhao Build and Stats

Towers Destroyed

Yasuo Build and Stats
5.1 4.9
Xin Zhao Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Yasuo Build and Stats
0.9 0.8
Xin Zhao Build and Stats

Dragons Killed

Yasuo Build and Stats
1.7 1.8
Xin Zhao Build and Stats

Yasuo Counter Stats vs Xin Zhao (Silver)

Best Yasuo Items to Counter Xin Zhao in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Yasuo Build and Stats
7.2 6.6
Xin Zhao Build and Stats

Deaths

Yasuo Build and Stats
6.9 6.4
Xin Zhao Build and Stats

Assists

Yasuo Build and Stats
5.8 7.3
Xin Zhao Build and Stats

Largest Killing Spree

Yasuo Build and Stats
3.2 3.0
Xin Zhao Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Yasuo Build and Stats
17,914 15,512
Xin Zhao Build and Stats

Damage Taken

Yasuo Build and Stats
20,853 29,752
Xin Zhao Build and Stats

Healing Done

Yasuo Build and Stats
3,988 13,847
Xin Zhao Build and Stats

Minions Killed

Yasuo Build and Stats
156 48
Xin Zhao Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Yasuo Build and Stats
11,400 10,550
Xin Zhao Build and Stats

Towers Destroyed

Yasuo Build and Stats
5.4 5.3
Xin Zhao Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Yasuo Build and Stats
0.9 0.9
Xin Zhao Build and Stats

Dragons Killed

Yasuo Build and Stats
1.9 2.0
Xin Zhao Build and Stats

Yasuo Counter Stats vs Xin Zhao (Gold)

Best Yasuo Items to Counter Xin Zhao in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Yasuo Build and Stats
6.6 6.5
Xin Zhao Build and Stats

Deaths

Yasuo Build and Stats
6.7 6.0
Xin Zhao Build and Stats

Assists

Yasuo Build and Stats
5.7 7.4
Xin Zhao Build and Stats

Largest Killing Spree

Yasuo Build and Stats
3.0 3.1
Xin Zhao Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Yasuo Build and Stats
16,911 15,317
Xin Zhao Build and Stats

Damage Taken

Yasuo Build and Stats
20,463 29,370
Xin Zhao Build and Stats

Healing Done

Yasuo Build and Stats
3,988 14,056
Xin Zhao Build and Stats

Minions Killed

Yasuo Build and Stats
163 46
Xin Zhao Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Yasuo Build and Stats
11,300 10,596
Xin Zhao Build and Stats

Towers Destroyed

Yasuo Build and Stats
5.2 5.3
Xin Zhao Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Yasuo Build and Stats
0.8 0.9
Xin Zhao Build and Stats

Dragons Killed

Yasuo Build and Stats
1.8 2.0
Xin Zhao Build and Stats

Yasuo Counter Stats vs Xin Zhao (Pro)

Best Yasuo Items to Counter Xin Zhao in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Yasuo Build and Stats
6.2 6.2
Xin Zhao Build and Stats

Deaths

Yasuo Build and Stats
6.2 5.8
Xin Zhao Build and Stats

Assists

Yasuo Build and Stats
5.5 7.4
Xin Zhao Build and Stats

Largest Killing Spree

Yasuo Build and Stats
2.9 3.0
Xin Zhao Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Yasuo Build and Stats
15,795 14,525
Xin Zhao Build and Stats

Damage Taken

Yasuo Build and Stats
19,441 28,263
Xin Zhao Build and Stats

Healing Done

Yasuo Build and Stats
3,836 13,785
Xin Zhao Build and Stats

Minions Killed

Yasuo Build and Stats
167 41
Xin Zhao Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Yasuo Build and Stats
11,062 10,353
Xin Zhao Build and Stats

Towers Destroyed

Yasuo Build and Stats
4.9 5.1
Xin Zhao Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Yasuo Build and Stats
0.8 0.8
Xin Zhao Build and Stats

Dragons Killed

Yasuo Build and Stats
1.7 1.9
Xin Zhao Build and Stats