Xin Zhao Counter Stats vs Yasuo

Best Xin Zhao Items to Counter Yasuo


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.5 7.1
Yasuo Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.6
Yasuo Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.8 5.4
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.0 3.2
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,946 17,307
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,590 20,075
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,173 3,742
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
47 147
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,192 11,008
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 5.1
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.8
Yasuo Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Yasuo (Bronze)

Best Xin Zhao Items to Counter Yasuo in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.4 7.3
Yasuo Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.5
Yasuo Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
6.3 5.1
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
2.9 3.3
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,601 17,308
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
27,754 19,587
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
12,429 3,523
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
48 134
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
9,855 10,693
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
4.9 5.0
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.9
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.8 1.7
Yasuo Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Yasuo (Silver)

Best Xin Zhao Items to Counter Yasuo in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.6 7.1
Yasuo Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.3 6.8
Yasuo Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.3 5.7
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.0 3.2
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,449 17,870
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,692 20,840
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,829 3,972
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
48 156
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,524 11,388
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.2 5.4
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.9
Yasuo Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Yasuo (Gold)

Best Xin Zhao Items to Counter Yasuo in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.5 6.6
Yasuo Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
6.0 6.7
Yasuo Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.4 5.7
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.1 3.0
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
15,291 16,903
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
29,368 20,481
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
14,081 3,980
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
46 163
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,585 11,292
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.3 5.2
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.9 0.9
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
2.0 1.8
Yasuo Build and Stats

Xin Zhao Counter Stats vs Yasuo (Pro)

Best Xin Zhao Items to Counter Yasuo in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Xin Zhao Build and Stats
6.2 6.2
Yasuo Build and Stats

Deaths

Xin Zhao Build and Stats
5.8 6.2
Yasuo Build and Stats

Assists

Xin Zhao Build and Stats
7.4 5.5
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Xin Zhao Build and Stats
3.0 2.9
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Xin Zhao Build and Stats
14,520 15,814
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Xin Zhao Build and Stats
28,272 19,454
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Xin Zhao Build and Stats
13,787 3,830
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Xin Zhao Build and Stats
41 168
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Xin Zhao Build and Stats
10,350 11,070
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
5.1 4.9
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Xin Zhao Build and Stats
0.8 0.8
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Xin Zhao Build and Stats
1.9 1.7
Yasuo Build and Stats