Yuumi Counter Stats vs Yasuo

Best Yuumi Items to Counter Yasuo


K/D/A Stats

Kills

Yuumi Build and Stats
1.5 6.8
Yasuo Build and Stats

Deaths

Yuumi Build and Stats
3.5 6.1
Yasuo Build and Stats

Assists

Yuumi Build and Stats
13.7 5.3
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Yuumi Build and Stats
0.7 3.3
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Yuumi Build and Stats
6,727 16,982
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Yuumi Build and Stats
6,989 19,519
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Yuumi Build and Stats
12,122 3,796
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Yuumi Build and Stats
7 152
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Yuumi Build and Stats
6,928 11,059
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Yuumi Build and Stats
4.5 5.6
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Yuumi Build and Stats
0.7 1.0
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Yuumi Build and Stats
1.6 2.0
Yasuo Build and Stats

Yuumi Counter Stats vs Yasuo (Bronze)

Best Yuumi Items to Counter Yasuo in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Yuumi Build and Stats
1.5 6.9
Yasuo Build and Stats

Deaths

Yuumi Build and Stats
3.3 6.0
Yasuo Build and Stats

Assists

Yuumi Build and Stats
13.0 5.0
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Yuumi Build and Stats
0.7 3.4
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Yuumi Build and Stats
5,961 16,733
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Yuumi Build and Stats
6,822 18,974
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Yuumi Build and Stats
11,236 3,518
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Yuumi Build and Stats
8 136
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Yuumi Build and Stats
6,745 10,621
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Yuumi Build and Stats
4.4 5.5
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Yuumi Build and Stats
0.7 0.9
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Yuumi Build and Stats
1.5 1.9
Yasuo Build and Stats

Yuumi Counter Stats vs Yasuo (Silver)

Best Yuumi Items to Counter Yasuo in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Yuumi Build and Stats
1.6 6.9
Yasuo Build and Stats

Deaths

Yuumi Build and Stats
3.6 6.2
Yasuo Build and Stats

Assists

Yuumi Build and Stats
14.3 5.6
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Yuumi Build and Stats
0.7 3.3
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Yuumi Build and Stats
7,141 17,517
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Yuumi Build and Stats
7,115 20,033
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Yuumi Build and Stats
12,705 3,949
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Yuumi Build and Stats
6 158
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Yuumi Build and Stats
7,070 11,364
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Yuumi Build and Stats
4.7 5.8
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Yuumi Build and Stats
0.8 1.0
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Yuumi Build and Stats
1.7 2.1
Yasuo Build and Stats

Yuumi Counter Stats vs Yasuo (Gold)

Best Yuumi Items to Counter Yasuo in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Yuumi Build and Stats
1.6 6.6
Yasuo Build and Stats

Deaths

Yuumi Build and Stats
3.7 6.1
Yasuo Build and Stats

Assists

Yuumi Build and Stats
14.4 5.6
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Yuumi Build and Stats
0.7 3.2
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Yuumi Build and Stats
7,417 17,106
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Yuumi Build and Stats
7,163 20,021
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Yuumi Build and Stats
12,925 4,053
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Yuumi Build and Stats
7 166
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Yuumi Build and Stats
7,099 11,427
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Yuumi Build and Stats
4.7 5.7
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Yuumi Build and Stats
0.7 1.0
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Yuumi Build and Stats
1.7 2.1
Yasuo Build and Stats

Yuumi Counter Stats vs Yasuo (Pro)

Best Yuumi Items to Counter Yasuo in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Yuumi Build and Stats
1.6 6.3
Yasuo Build and Stats

Deaths

Yuumi Build and Stats
3.7 5.8
Yasuo Build and Stats

Assists

Yuumi Build and Stats
13.8 5.6
Yasuo Build and Stats

Largest Killing Spree

Yuumi Build and Stats
0.6 3.2
Yasuo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Yuumi Build and Stats
7,314 16,186
Yasuo Build and Stats

Damage Taken

Yuumi Build and Stats
6,943 19,236
Yasuo Build and Stats

Healing Done

Yuumi Build and Stats
12,473 3,978
Yasuo Build and Stats

Minions Killed

Yuumi Build and Stats
7 170
Yasuo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Yuumi Build and Stats
6,920 11,248
Yasuo Build and Stats

Towers Destroyed

Yuumi Build and Stats
4.5 5.5
Yasuo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Yuumi Build and Stats
0.7 0.9
Yasuo Build and Stats

Dragons Killed

Yuumi Build and Stats
1.6 2.0
Yasuo Build and Stats